Regulamin

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.            Warunkiem wykonania usługi jest sporządzenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.ikea.pl w formie listy zakupów PDF oraz dostarczenie jej do Usługodawcy poprzez przesłanie e-mailem oraz akceptacja regulaminu.

2.            Informacje oraz przykładowy cennik umieszczony na stronie internetowej www.paczkizikei.pl traktować należy jako zachęcenie  do składania zapytania na wykonanie usługi  transportowej. Cena usługi jest uzależniona od wartości produktów oraz miejsca dostarczenia. Cennik umieszczony na stronie internetowej www.paczkizikei.pl jest cennikiem orientacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

3.            Przedmiotem transakcji jest usługa wykonania zakupów w imieniu klienta w sklepie IKEA filia Warszawa wraz z usługą transportową do miejsca wskazanego w zamówieniu.

4.            Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę.

5.            Oferta usługowa jest ważna wtedy gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Usługodawcy potwierdzająca dostępność towaru oraz cenę realizacji usługi. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji gdy Klient zgodzi się na ofertę cenową, którą otrzymał w odpowiedzi wysyłając e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

6.            Modyfikacja zamówienia lub całkowita rezygnacja jest możliwa maksymalnie do wyznaczonego terminu składania zamówień.

7.            Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w sklepie IKEA. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

8.            Realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia potwierdzenia zamówienia do Usługodawcy.

9.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację zlecenia.

10.          Rachunek dla Klienta stanowi oryginalny paragon ze sklepu IKEA Warszawa. Istnieje możliwość zakupu na fakturę VAT o czym Klient powinien poinformować Usługodawcę w zamówieniu. W przypadku nie zgłoszenia, klient otrzyma paragon.

 

§ 2 Płatności.

1.            Usługodawca nie pobiera od Klienta żadnej przedpłaty przed realizacją usługi.

2.            Rozliczenie z Klientem z tytułu realizacji usługi jest dokonywane w chwili dostawy Przesyłki.

3.            Wynagrodzenie Usługodawcy za wykonana usługę oraz cenę zakupu dostarczanych towarów Klient zobowiązany jest zapłacić gotówką w momencie dostawy Przesyłki do rąk przedstawiciela Usługodawcy.

4.            W przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę za zakup towarów w sklepie sieci IKEA jak i za wykonaną usługę powinien tę informację zamieścić w formularzu zamówienia oraz podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

5.            Istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy za wykonana usługę oraz ceny zakupu dostarczanych towarów przelewem na rachunek Usługobiorcy. W takim przypadku dostawa Przesyłki następuje dopiero po uznaniu rachunku bankowego Usługobiorcy.

6.            Klient, który zrezygnuje z odbioru Przesyłki dostarczonej przez Usługodawcę pod wskazany adres jest zobowiązany tylko do zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy za wykonaną usługę.

§ 3 Dane osobowe

1.            Usługodawca jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na zasadach kreślonych w ustawie o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji usług.

2.            Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

3.            Udostępnianie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient jest jednak, w celu skorzystania z usługi, zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z umowy oraz dokonania rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

4.            Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Usługodawcę innym podmiotom po wyrażeniu odrębnej zgody.

5.            Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizowania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6.            W momencie akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, w celach statystycznych oraz marketingu własnego Usługodawcy.

§ 4. WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY

1.            Wszystkie towary dostarczane przez Usługodawcę posiadają gwarancję producenta, podstawą reklamacji u producenta stanowi oryginalny paragon ze sklepu lub faktura VAT ze sklepu.

2.            Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na stronie internetowej producenta.

3.            Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy jakim jest IKEA na własny koszt.

4.            Usługodawca nie jest sprzedawcą towaru a jedynie dokonuje zakupu w imieniu Klienta

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwołania ofert promocyjnych.

2.            W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.